Ad Hermus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

30 april 2020
Ad Hermus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

De NVE feliciteert Ad Hermus met zijn koninklijke onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

“Het is dankzij Ad Hermus zijn vertrouwen in de medewerkers van BijnierNET dat er veel kon worden gepresteerd. Mede dankzij zijn bereidheid om altijd beschikbaar te zijn in die laatste vijf jaar voor advies, was het mogelijk een hoge kwaliteit te borgen met als resultaat veel bijzondere, innovatieve, heldere voorlichtingsproducten voor bijnierpatiënten.”

(Passage uit de ondersteuningsbrief d.d. 24 juli 2019)

Het volledige bericht kunt u vinden op de website van BijnierNET.