VT-traject van rhPTH 1-84 (Natpar®)

27 februari 2024

Advies over vroegtijdige beëindiging van de voorwaardelijke toelatingstrajecten van rhPTH 1-84 (Natpar®) en ataluren (Translarna®)

Het Zorginstituut Nederland heeft de minister geadviseerd om het VT-traject van rhPTH 1-84 te beëindigen. Daarnaast heeft het Zorginstituut Nederland ook geadviseerd om het VT-traject van ataluren vroegtijdig te beëindigen zodra de Europese Commissie het CHMP-advies overneemt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de adviesbrief.