UZ Ghent Course on the diagnostic workup of thyroid nodules

4 februari 2020

15/02/2020

UZ Ghent Course on the diagnostic workup of thyroid nodules

Nodulair schildklierlijden is relatief prevalent in de algemene populatie, zeker in jodiumarme streken als die van ons waar echografische incidentiecijfers tot 50% beschreven zijn. Nodulair schildklierlijden wordt opgemerkt door de patiënt, zijn omgeving of zorgverlener, of komt aan het licht tijdens medische beeldvorming voor andere redenen. Gezien het toenemend gebruik van medische beeldvorming én onze verouderende populatie, is een toename in het aantal mensen gediagnostiseerd met nodulair schildklierlijden te verwachten.

Wereldwijd is inderdaad een toename in de incidentie van nodulair schildklierlijden beschreven. Hoewel de overgrote meerderheid van schildkliernoduli benigne zijn, bestaat steeds een kans en bezorgdheid op een onderliggend maligne proces. Dit leidde onherroepelijk tot een toename van bijkomende, al dan niet invasieve onderzoeken zoals fijne naaldaspiraties voor cytologisch onderzoek, biopsies en zelfs diagnostische schildklierheelkunde.

Er dienen echter enkele kritische bedenkingen bij deze trends geformuleerd te worden. Uiteraard is het zo dat elke invasieve procedure een inherent risico op complicaties met zich meedraagt, en dat na (totale) schildklier resectie levenslange substitutie met schildklierhormoon noodzakelijk is. Echter is een meer vroegtijdige diagnose en dus behandeling van een gedifferentieerd schildkliercarcinoom niet per definitie gelijk aan een gezondheidsvoordeel voor de individuele patiënt, zeker als het gaat om een papillair microcarcinoom. Inderdaad wordt de toegenomen diagnostiek en dus behandeling van gedifferentieerde schildkliercarcinomen niet vertaald in een verandering van het schildklierkanker-gerelateerde sterfterisico. Aldus stelt zich de vraag of er geen sprake is overdiagnostiek en overbehandeling.

Het doel van deze cursus is dan ook voorstellen van een praktische, multidisciplinaire visie van hoe nodulair schildklierlijden in het UZ Gent benaderd wordt, gebaseerd op lokale expertise en internationale richtlijnen. Doelpubliek zijn alle zorgverleners die met nodulair schildklierlijden in aanraking komen.

Tijdens de cursus zal met name de iconografische en cytologische uitwerking van schildkliernoduli interactief bediscussieerd worden, met een focus op:

  • basisconcepten van echografie en nucleaire beeldvorming bij nodulair schildklierlijden
  • het EU-TIRADS classificatiesysteem als een wegwijzer tijdens de echografische evaluatie: voor- en nadelen
  • basisconcepten en valkuilen van cytologisch onderzoek
  • hoe een fijne naald aspiratie te verrichten

We hopen je in Gent te zien voor een inspirerende en opwindende cursus,

mede namens het organiserend comité,

Bruno Lapauw

Meer informatie vindt u op de website of in deze uitnodiging (.pdf).