Stressinstructies voor bijnierpatiënten eenvoudiger toegankelijk

16 april 2018
Stressinstructies voor bijnierpatiënten eenvoudiger toegankelijk

Begin 2017 presenteerden BijnierNET en het Radboudumc de Bijnier app. Een app voor mensen met een bijnieraandoening en speciaal mensen die afhankelijk zijn van hydrocortison. De app biedt essentiële informatie voor patiënten en/of hun naasten en er is al een koppeling met het patiëntendossier voor patiënten die behandeld worden in het Radboudumc te Nijmegen. In twee andere Europese landen wordt de Bijnier app ook door mensen met bijnierschorsinsufficiëntie gebruikt.

Medische gegevens
De Bijnier app ondersteunt mensen met het krijgen van meer grip op hun gezondheid. Cruciale informatie is 24/7 beschikbaar, wanneer zij er behoefte aan hebben. De patiënt is zelf aan zet. Hij verzamelt medische informatie op een plek en kan dit delen met behandelaars. Op deze wijze helpt de app bij het zelfmanagement van de patiënt. Zelfmanagement, een belangrijke doelstelling van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Stressinstructies

Een bijniercrisis is een potentiele dodelijke situatie. Hoe eerder ingegrepen wordt door de patiënt zelf, zijn naaste of een zorgverlener des te beter. Met de Bijnier app op de smartphone kan de patiënt in een stressvolle situatie laten zien dat er sprake is van hydrocortison-afhankelijkheid. Geadviseerd wordt een schermafdruk van het openingsscherm van de app in de beschermhoes van de smartphone te stoppen.
Daarnaast is het mogelijk in 2 minuten een animatie te bekijken zodat de naasten nog een keer geïnstrueerd wordt een noodinjectie te plaatsen.

Meerdere talen

Vakantie, congresbezoek of een weekendje weg. Het hebben van een bijnieraandoening is geen reden om thuis te blijven of in de buurt van het ziekenhuis. De Bijnier app is in diverse talen te raadplegen afhankelijk van de gebruiker en afhankelijk van de locatie waar de patiënt verblijft. Zo kan bijvoorbeeld letterlijk een arts in het ziekenhuis in de buurt van een toeristisch Turks strand meteen zien dat er sprake is afhankelijkheid van hydrocortison en weet hij wat hij moet doen.

Op Adrenals.eu vindt u een overzicht van de informatie die in andere talen is vertaald. Het kan u ook helpen patiënten met een andere achtergrond in uw Nederlandse ziekenhuis te helpen.

Downloads
De Bijnier app is dankzij internationale samenwerking tussen artsen en patiëntenorganisaties ook beschikbaar voor mensen in Duitsland en Denemarken.

Hieronder staat het aantal keer dat de Bijnier app is aangeschaft (stand per 11 april 2018):


Overleg wordt gevoerd met stakeholders in Italië, Noorwegen en Zweden om ook de patiënten de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de Bijnier app.

Meer informatie over de Bijnier app, BijnierNET of Adrenals.eu is te verkrijgen op de genoemde website of een via de mail: info@bijniernet.nl.