Knelpunt richtlijn Toxiciteitsmonitoring

8 november 2023

Afvaardiging gezocht!

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn toxiciteitsmonitoring. Eén van de knelpunten die wordt besproken in deze richtlijn is “glucocorticoïden – risico op diabetes”. De kartrekkers van de module waarin dit knelpunt wordt besproken, willen graag enkele punten afstemmen met een endocrinoloog. Bent u bereid om over dit knelpunt te klankborden? Dan horen wij dat graag via secretariaat@nve.nl.