Netwerk Gonaden publiceert Leidraad Hypogonadisme bij de man

19 november 2020
Netwerk Gonaden publiceert Leidraad Hypogonadisme bij de man

Binnen het netwerk gonadale endocrinologie is een nieuwe leidraad ontwikkeld ‘Hypogonadisme bij de volwassen man’. Over dit onderwerp bestonden al een aantal internationale richtlijnen, die nu zijn vertaald naar de Nederlandse situatie. De leidraad gaat in op de definitie, etiologie, diagnostiek en behandeling van hypogonadisme, inclusief aspecten als fertiliteit, en bevat veel praktische adviezen. Mariska Vlot, internist-endocrinoloog, heeft de leidraad geschreven met input van de diverse specalismen die in het netwerk gonadale endocrinologie vertegenwoordigd zijn waaronder, naast (kinder)endocrinologie, klinische chemie, urologie-andrologie en gynaecologie. De leidraad is tevens geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging van Urologie. De leidraad is te vinden op pagina van het NVE-netwerk Gonaden.