Inschrijving Grensvlak en Jaarsymposium Endocrinologie geopend!

30 juli 2021

Grensvlak: 16 november 2021 | Jaarsymposium: 7 december 2021

Inschrijving Grensvlak en Jaarsymposium Endocrinologie geopend!

Grensvlak: 16 november 2021

Ondanks de splitsing van de medisch specialismen naar afzonderlijke disciplines is de belangstelling voor endocrinologische symptomen bij gynaecologische aandoeningen onverminderd aanwezig, net als de aandacht voor de gynaecologische consequenties van endocrinologische ziektes. Zowel in het wetenschappelijk onderzoek, als – zeker ook – in de dagelijkse praktijk.

Het is dan ook hoog tijd om de samenwerking te versterken door de noodzakelijke aandacht voor elkaars vakgebieden te waarborgen met dit grensvlaksymposium dat beoogt beide specialismen op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen. Ons doel met dit grensvlaksymposium is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak creëren en bestendigen en van daaruit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen opdat we anno 2021 elkaars concepten beter begrijpen. Dit alles om uiteindelijk betere zorg voor onze patiënten te kunnen bieden.

Hoe gaan we dit doen? Het gaat op deze dag om een diepgaande dialoog tussen beide disciplines. Om deze tot zijn recht te laten komen hebben wij voor een aantal onderwerpen gekozen. Zij worden, daar waar opportuun, vanuit zowel endocrinologisch als gynaecologisch perspectief gepresenteerd: een inspirerende uitwisseling van klinische visies en standpunten.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website.

 

Jaarsymposium: 7 december 2021

De endocrinologie is voortdurend in ontwikkeling. Onophoudelijk komt via congressen, symposia, wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, intercollegiaal overleg etc. nieuwe informatie beschikbaar. Dit onderstreept niet alleen de dynamiek van het vak, het heeft uiteraard ook consequenties voor het denken en doen van betrokken clinici en onderzoekers.

Maar wat is er bij het enorme aanbod nu echt relevant voor uw dagelijkse praktijk? Hoe zijn kaf en koren te scheiden?

Het doel van dit 14e Jaarsymposium Endocrinologie is om u via een bondig programma te informeren over de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Wouter de Herder bespreken negen deskundigen de nieuwste inzichten op het gebied van zowel de benigne als maligne schildklieraandoeningen, bot, bijnier, diabetes mellitus type I en II, hypofyse. Tevens wordt, in twee capita selecta, speciale aandacht gegeven aan bariatrische chirurgie en Diabetes Insipidus.

Het is een uitstekende gelegenheid om u inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Maar ook is er, bij fysieke deelname, alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website.

 

Sponsoren
Sponsoren NVE Academy (status d.d. 19-07-2021):