In de afgelopen periode zijn twee endocrinologen benoemd tot hoogleraar

29 september 2020
In de afgelopen periode zijn twee endocrinologen benoemd tot hoogleraar

Prof. dr. Annemieke Heijboer, voormalig voorzitter van de NVE en hoofd endocrinologisch laboratorium, is per 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Endocrinologische laboratoriumgeneeskunde’ aan de VU. De leerstoel is ingebed binnen de Afdeling Klinische Chemie, Endocrinologisch Laboratorium van het Amsterdam UMC.

Prof. dr. Els Nieveen van Dijkum is benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Endocriene Chirurgie aan het Amsterdam UMC locatie UvA. Zij werkt als endocrien en oncologisch chirurg (onder andere schildklierkanker) in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is lid van de NVE en is mede-initiator van ACcENT, het Amsterdams Centrum voor Endocriene en Neuro-endocriene Tumoren.

We willen de twee hoogleraren van harte feliciteren met hun benoeming!