In de afgelopen periode zijn er drie endocrinologen benoemd tot hoogleraar

2 juli 2020

Prof. dr. Henri Timmers, prof. dr. Anita Boelen en prof. dr. Peter Bisschop

In de afgelopen periode zijn er drie endocrinologen benoemd tot hoogleraar

Prof. dr. Henri Timmers is per 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocriene Ziekten, aan de Radboud Universiteit/ het Radboudumc. Hij heeft speciale interesse in bijniertumoren, met name feochromocytoom/paraganglioom. Hij is voorzitter van het Radboudumc Bijniercentrum, bestuurslid van European Network fort he Study of Adrenal Tumors (ENSAT) en mede-initiator van de zeer succesvolle Radboud Adrenal Masterclass. Binnen de NVE is Prof. Timmers actief binnen de onderwijscommissie van de NVE Academy.

Prof. dr. Anita Boelen is per 1 april 2020 benoemd tot hoogleraar Schildklierhormoon metabolisme, moleculaire en diagnostische aspecten aan de Universiteit van Amsterdam, (UvA-Amsterdam UMC). Het onderzoek van prof. Boelen richt zich op het metabolisme en de werking van schildklierhormoon. Ze is het hoofd van het laboratorium voor de Neonatale Hielprikscreening en werkzaam binnen het Endocrinologisch Laboratorium van het Amsterdam UMC. Sinds 2016 is prof Boelen lid van het NVE bestuur, sinds 2018 is ze voorzitter van de programmacommissie van de Dutch Endocrine Meeting.

Prof. dr. Peter Bisschop is per 1 januari 2020 benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Klinische Endocrinologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is opleider Endocrinologie bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Zijn onderzoekgebied omvat de neuro-endocriene regulatie van de botstofwisseling en schildklieraandoeningen. Sinds 2015 heeft hij zitting in het bestuur van de NVE, aanvankelijk als penningmeester, sinds 2019 als voorzitter. Prof. Bisschop is de initiator van de NVE Academy.

We willen de drie hoogleraren van harte feliciteren met hun benoeming!