De TANGO DM studie

28 juni 2022

Uitdagingen van inclusies in multidisciplinair onderzoek

De TANGO DM studie

Een multidisciplinaire samenwerking in wetenschappelijk onderzoek kent de nodige uitdagingen. Het vraagt om duidelijke afstemming met alle betrokken partijen vanaf de start en kan voor de nodige vertraging zorgen indien dit niet goed gebeurd. Zo ook bij de TANGO DM studie waarin wordt onderzocht of behandeling bij vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde helpt om
zwangerschapsproblemen te voorkomen.

Na de start in 2018 werd al snel duidelijk dat de inclusiesnelheid voor TANGO-DM achterliep. Door het huidige proces van includeren te evalueren, kwam o.a. het volgende naar voren: door een nieuwe definitie van de diagnostische test werden patiënten soms niet geïncludeerd (klinisch chemici), niet alle betrokkenen waren goed genoeg uitgerust om zelfstandig het onderzoek uit te voeren (eerstelijnsverloskundigen) en niet alle betrokken waren op de hoogte van de studie en hoe zij hieraan konden bijdragen (internist-endocrinologen). Dit heeft er mede toe geleid dat van het aantal benodigde inclusies tot op heden nog niet steeds niet is behaald.

Omdat het antwoord op deze kennisvraag nog steeds relevant is, willen de betrokken wetenschappelijke verenigingen de studie TANGO DM opnieuw onder de aandacht brengen om zo het aantal inclusies van deze studie weer een impuls te geven. Om de relevantie hiervan kracht bij te zetten hebben de betrokken wetenschappelijke verenigingen een standpunt opgesteld waarin dit extra wordt onderschreven.

Meer informatie over de TANGO DM Studie vindt u hier.

NVOG, KNOV, NIV en NVKC hebben gezamenlijk een bestuursstandpunt geformuleerd ten behoeve van het versnellen van de inclusies voor de TANGO DM zorgevaluatie. Dit standpunt kunt u hier lezen.