Testosteron undecanoaat (Nebido®) vanaf 1 oktober 2022 volledig vergoed

13 oktober 2022

Het testosteronpreparaat Nebido® is sinds 2012 in Nederland op de markt als langwerkende intramusculaire injectie. Binnen het geneesmiddelen vergoeding systeem (GVS) werd Nebido® in hetzelfde cluster geplaatst als de kortwerkende testosteron injecties, waardoor er voor Nebido® een aanzienlijke eigen bijdrage nodig was. Dit, terwijl de behandeling met testosterongel – die gemiddeld duurder is dan Nebido® injecties – wel wordt vergoed. Dit is in de afgelopen 10 jaar herhaalde malen aangekaart door de patiëntenverenigingen, beroepsgroep en de registratiehouder.

Onlangs heeft het Zorginstituut op basis van een netwerk meta-analyse, richtlijnen van de beroepsgroep en op basis van door de patiëntenverenigingen uitgevoerd gebruikersonderzoek geconcludeerd dat Nebido® niet meer onderling vervangbaar wordt gezien met kortwerkende testosteron injecties. De minister van VWS heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat Nebido®  per 1 oktober 2022 in een eigen categorie van het GVS valt en daarmee volledig wordt vergoed (afgezien van de eigen bijdrage die voor alle zorgkosten geldt). Ook zijn de inperkingen die golden bij de vorige clustering vervallen, waardoor  de nieuwe regeling ook geldt voor de hormoonbehandeling van genderincongruentie.

Dit betekent dat de keuze voor een vorm van testosteron behandeling niet meer gestuurd wordt door financiële prikkels, maar gemaakt kan worden op basis van de keuze van de patiënt in samenspraak met zijn behandelaar. Het is een mooi voorbeeld hoe een gezamenlijke aanpak vanuit de verschillende verenigingen uiteindelijk succes heeft gekregen. De aanvraag bij het zorginstituut is gedaan in samenwerking met Nederlandse Hypofyse Stichting, Transvisie, Nederlandse Klinefelter Vereniging, Stichting Zaadbalkanker en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.