NVE Academy: terugblik 2020 en vooruitblik 2021

4 januari 2021
NVE Academy: terugblik 2020 en vooruitblik 2021

Zoals voor iedereen gold, gold ook voor de NVE Academy dat dit jaar iets anders verliep dan wij voor ogen hadden. Ondanks alle tegenslag zijn we er trots op dat we toch, voor de eerste keer onder de vlag van de NVE Academy, de DESG Update, DESG Arts-assistentencursus en DESG Fellowcursus hebben kunnen organiseren.
Verder hebben we deze zomer de NVE Academy voor 2021 in de steigers gezet. De inschrijvingen voor de Dutch Endocrine Meeting, DESG Update-, DESG V&VN Farmaco- en DESG Arts-assistentencursussen zijn al geopend en de data voor de DESG Fellowcursus, het LWEV-congres, het Jaarsymposium en het Grensvlaksymposium volgen hopelijk snel. Tevens zal er dit jaar bijzondere aandacht zijn voor de netwerken Gonaden en Groei. Zodra hierover meer bekend is zullen we u hier uiteraard over informeren.

Voor nu wensen wij u een gezond en leerzaam 2021!