Stichting Bijniernetwerk opgericht

25 mei 2021
Stichting Bijniernetwerk opgericht

Eind 2020 is de Stichting Bijniernetwerk D.A.N. (Dutch Adrenal Network) opgericht. Deze stichting, de opvolger van het Bijniernetwerk Nederland, is een non-profit organisatie van zorgprofessionals en onderzoekers uit de basale wetenschappen, en houdt zich bezig met onderzoek naar bijnierziekten in de breedste zin van het woord.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de website.