NVE klinisch netwerk bijnier is op zoek naar nieuwe leden

19 juli 2023
NVE klinisch netwerk bijnier is op zoek naar nieuwe leden

Het klinisch netwerk bijnier van de NVE zoekt nieuwe, enthousiaste collega’s met een ‘bijnier hart’. Onze missie is om een positieve bijdrage te leveren aan de zorgkwaliteit voor patiënten met bijnieraandoeningen. De afgelopen jaren hebben de leden van ons netwerk zich vooral via het BijnierNET (www.bijniernet.nl) aan deze missie verbonden. Recente ontwikkelingen in het bijnierlandschap maken echter versterking van de rol en positie van het NVE klinisch netwerk bijnier noodzakelijk.

Wij willen ons als klinisch netwerk nog nadrukkelijker manifesteren als aanspreekpunt voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische vraagstukken rondom bijnieraandoeningen. Hierbij streven we naar een representatieve vertegenwoordiging van zowel umc’s als algemene ziekenhuizen.

Kunnen we jou verwelkomen in ons netwerk? Stuur dan een e-mail naar: m.n.kerstens@umcg.nl