Scholing over bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen

17 april 2018
Scholing over bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Als er niet goed wordt gehandeld door patiënt, naaste en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis overlijden. Door het uitvoeren van de stressinstructies kan dit worden voorkomen. In hoeverre patiënten bekend zijn hiermee en ernaar handelen is wisselend. Ook blijken de instructies in geval van een (dreigende) bijniercrisis te verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen. Daarom heeft BijnierNET uniforme stressinstructies vastgesteld. Deze zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, waarin kwaliteitscriteria voor de zorg van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland zijn geformuleerd. Zo is een belangrijk kwaliteitscriterium dat voor goede zorg aan patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie het ziekenhuis beschikt over een verpleegkundige die deze scholingsdag heeft gevolgd.

Data:

  • 25 mei 2018, Amsterdam
  • Najaar 2018, Groningen
  • Najaar 2018, Maastricht

Voor meer informatie, zie https://www.bijniernet.nl/educatie/