Leden gevraagd voor Commissie Geneesmiddelen NIV

26 januari 2023

Geef je nu op!

Leden gevraagd voor Commissie Geneesmiddelen NIV

In de platformvergadering kwaliteit van de NIV van 14 november j.l. is met elkaar gesproken over het oprichten van een Commissie Geneesmiddelen van de NIV. De commissie wordt met name opgericht om kennis te delen, standpunten voor te bereiden en advies te geven aan het NIV bestuur. De commissie zal zich in het begin met name richten op de optimale werking van een geneesmiddelencommissie en het maken van procesafspraken met o.a. het Zorginstituut Nederland.

Klinische waardebepaling of plaatsbepalingen van geneesmiddelen hoort niet tot de taakomschrijving van deze commissie. Dit zal plaatsvinden door de deelspecialistische verenigingen zelf en hierover wordt samen met de deelspecialistische vereniging nagedacht over een gepaste structuur/vorm. Samen met de Federatie Medisch Specialisten zijn we daarnaast in overleg hoe gepaste ondersteuning bij de klinische waarde- of plaatsbepaling georganiseerd kan worden.

Geschatte tijd is 2-3x per jaar, meest waarschijnlijk online alsook reacties via e-mailwisseling. Vacatievergoeding wordt gegeven na minimaal 3 keer aanwezigheid.

Heb je interesse? Geef je dan uiterlijk 16 februari 2023 op via secretariaat@nve.nl.