Inschrijven verpleegkundig symposium

Het eerstvolgende verpleegkundig endocrinologie symposium van de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) zal gehouden worden op vrijdag 10 februari 2017.

U kunt weer een gevarieerd programma verwachten waarbij rekening gehouden is met de diversiteit van het werkveld van de endocrinologie-verpleegkundige.

We beginnen de ochtend met een lezing over medicamenteuze substitutietherapie bij panhypopituitarisme en een ervaringsverhaal van een ouder met een kind met panhypopituitarisme. Na een korte pauze gaan we verder met een voordracht over hypo- en hyperthyreoïdie en water en zout. In de middag kunt u kiezen tussen verschillende parallelsessies. Eén van die sessies gaat over endocrinologie-verpleegkunde in Nederland en het competentieprofiel van de endocrinologie verpleegkundige. Voor deze sessie zouden we u willen vragen om onze online vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst starten door op deze link te klikken. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Hopelijk mogen we u op vrijdag 10 februari 2017 ontvangen voor een leerzame en inspirerende bijeenkomst!

Onderaan deze pagina vindt u de folder en poster met het complete programma en aanvullende informatie.

U kunt zich hier inschrijven voor het verpleegkundig endocrinologie symposium 2017.