Dorstproef (volwassenen)

Over deze informatie
  • Laatste update:
  • 12 augustus 2021
  • Met medewerking van:
  • Commissie Patiëntinformatie NVE

Doel van het onderzoek

Uw behandelend arts heeft deze test aangevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaak van de grote hoeveelheid urine die u dagelijks uitplast. Ook  kan de arts dit onderzoek doen als hij/zij het vermoeden heeft dat u dagelijks grote hoeveelheden urine uitplast.

Wat is een dorstproef?

De hoeveelheid urine die wordt aangemaakt, wordt geregeld door verschillende systemen in het lichaam. Met name de wisselwerking tussen hersenen en nieren is van belang. De hypofyse (hormoonklier onderaan de hersenen, ook wel hersenaanhangsel genoemd) maakt antidiuretisch hormoon (ADH) aan om de urineproductie te reguleren. De hypofyse reageert hierbij op het vocht- en natriumgehalte (zoutgehalte) in het lichaam.

Om meer inzicht te krijgen in een langer bestaande grote urineproductie, wordt de dorstproef gedaan. Wanneer er weinig vocht in het lichaam wordt opgenomen (dorsten) zal de hypofyse daarop in de normale situatie reageren door ADH te maken. Als reactie hierop zal de nier minder urine maken en gaat u minder plassen. Tijdens het dorsten (dorstproef) worden bepaalde waarden in bloed en urine met elkaar vergeleken. Aan de hand hiervan kan de arts bepalen of het hormoon ADH goed wordt aangemaakt en of het goed werkt.

Voorbereiding

Medicijngebruik: Overleg met uw behandelend arts welke medicijnen u mag doorgebruiken tijdens het onderzoek.

Alcoholinname dient minstens 24 uur voor het begin van de test gestaakt te zijn. Op de ochtend van de dorstproef mag u een licht ontbijt eten. U mag dan geen koffie en/of thee drinken.

Het onderzoek zelf

Meestal wordt u de dag vóór het onderzoek opgenomen op de verpleegafdeling. Op de dag van het onderzoek, zullen de kranen op uw kamer worden afgesloten. Omdat er regelmatig bloed moet worden afgenomen krijgt u een infuus in de linker- of rechterarm. U hoeft dus maar één keer geprikt te worden. De ochtend van het onderzoek wordt u gewogen, wordt bloed bij u afgenomen en moet u uitplassen. U mag vanaf dit moment geen vocht meer hebben. U krijgt een licht ontbijt en droog voedsel later op de dag. Gedurende de test mag u niet roken. Het wegen, de bloedafname en het uitplassen wordt elk uur herhaald. Daarnaast wordt regelmatig uw bloeddruk en hartslag gemeten.

Aan de hand van de waardes in het bloed en urine en uw gewicht bepaalt de arts of de proef wordt voortgezet of beëindigd.

Zodra de dorstproef is beëindigd krijgt u, afhankelijk van de uitslag, het hormoon vasopressine (kunstmatig ADH/Minrin) toegediend via het infuus. Eén uur daarna wordt nogmaals bloed afgenomen en moet u nog een keer uitplassen. De infuusnaald wordt verwijderd.

De test is nu klaar. Na goedkeuring van de arts mag u naar huis. De dorstproef duurt maximaal 24 uur.

De uitslag

De uitslag van de test verneemt u via uw behandelend arts.

Bijwerkingen en risico's

U kunt klachten krijgen die te maken hebben met het dorsten: droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid. Wanneer u deze klachten krijgt, moet u dit aan de verpleging melden. Zij houden u goed in de gaten.

Verder zijn er geen risico’s aan dit onderzoek verbonden.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u een telefonische afspraak maken met uw behandelend arts via het telefoonnummer van diens polikliniek.

Verhindering

Bent u onverwachts verhinderd? Bel dan met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend specialist om de afspraak te verzetten.