DESG V&VN Farmacotherapiecursus inschrijving geopend!

30 november 2021

Donderdag 21 april en donderdag 10 november 2022

Op donderdag 21 april en op donderdag 10 november 2022 organiseert de NVE-Academy weer in samenwerking met de V&VN Diabeteszorg en de DESG (diabetes education study group) een ééndaagse nascholing (Utrecht) inclusief e-learning over het voorschrijven van UR-bloedglucoseregulerende medicatie.

De nascholing bevat een goede mix van herhaling van farmacotherapie, bloedglucoseregulerende medicatie, maar ook aandacht voor kennis van frequent gebruikte nevenmedicatie (ook al is men niet bevoegd deze medicatie zelf voor te schrijven) en juridische aspecten van voorschrijfbevoegdheid.

De e-learning bestaat uit kernzaken van farmacotherapie, (nieuwe) diabetesmedicatie, cardiovasculair risicomanagement (o.a. lipidenverlagende medicatie en antihypertensiva) en jurdische zaken. De e-learning is bestemd voor voorschrijfbevoegde diabetesverpleegkundigen (dvk’s).

Tijdens de cursusdag wordt de casuïstiek besproken die door de deelnemers wordt ingebracht. Voor de cursusdag geldt een maximum van 25 deelnemers. Als u deelneemt aan de cursusdag is het verplicht om, voorafgaand aan deze dag, de e-learning te voltooien.

De e-learning kunt u ook separaat bestellen en maken.

Voor deze cursusdag wordt accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en de VSR.

De e-learning is met 4 punten geaccrediteerd door zowel het Kwaliteitsregister V&V als de VSR.

U kunt zich inschrijven via de website.