NVE-Ipsen prijs beste klinische en niet-klinische artikel endocrinologie

1 juli 2021

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie looft elk jaar twee prijzen van € 750 uit voor het beste artikel op het gebied van de klinische en niet-klinische endocrinologie. Sinds 2013 wordt deze prijs gesponsord door Ipsen.

NVE-Ipsen prijs beste klinische en niet-klinische artikel endocrinologie

Beste klinische artikel

Klinische endocrinologie gaat over onderzoek aan patiënten of onderzoek waarbij voornamelijk of uitsluitend gebruik is gemaakt van patiënten-materiaal. Het artikel moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. Alleen oorspronkelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften komen in aanmerking (dus geen reviews e.a.). Artikelen dienen ‘in print’ te zijn verschenen, prepublicaties die alleen online zijn verschenen, kunnen pas meedingen in het jaar van definitieve publicatie.
  2. Alleen de eerste auteur, komt in aanmerking voor de prijs. U dingt mee naar de prijs met wat u denkt dat uw beste artikel is; per 1e auteur kan slechts één artikel meedingen.
  3. De eerste en/of laatste auteur van het artikel is lid van de NVE. Ook nieuw aangemelde leden kunnen meedingen. Pas na ontvangst van de contributie (tenminste een week vóór de deadline van de indiening van artikelen) is men als lid van de NVE geregistreerd.
  4. De beoordeling vindt plaats door het Bestuur van de Vereniging.
  5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Endocrine Meeting waar de eerste (of evt laatste) auteur (online) aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

De deadline voor het indienen is 15 november 2021 en kan via de mail naar de NVE Academy.

 

Beste niet-klinische artikel

Niet-klinische endocrinologie wordt gedefinieerd in de breedste zin des woords en behelst endocrinologisch onderzoek dat mechanistisch en voornamelijk cellulair/dierexperimenteel van aard is. Daarnaast vallen de artikelen die een methode of (lab)techniek beschrijven in deze categorie. Het artikel moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. Alleen oorspronkelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften komen in aanmerking (dus geen reviews e.a.). Artikelen dienen ‘in print’ te zijn verschenen, prepublicaties die alleen online zijn verschenen, kunnen pas meedingen in het jaar van definitieve publicatie.
  2. Alleen de eerste auteur, komt in aanmerking voor de prijs. U dingt mee naar de prijs met wat u denkt dat uw beste artikel is; per 1e auteur kan slechts één artikel meedingen.
  3. De eerste en/of laatste auteur van het artikel is lid van de NVE. Ook nieuw aangemelde leden kunnen meedingen. Pas na ontvangst van de contributie (tenminste een week vóór de deadline van de indiening van artikelen) is men als lid van de NVE geregistreerd.
  4. De beoordeling vindt plaats door het Bestuur van de Vereniging.
  5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Endocrine Meeting waar de eerste (of evt laatste) auteur (online) aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

De deadline voor het indienen is 15 november 2021 en kan via de mail naar de NVE Academy.