Wat doet een endocrinoloog?

Endocrinologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezig houdt met de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen, en de stofwisseling.

Een (kinder-)endocrinoloog onderzoekt en begeleidt mensen met complexe hormoon aandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse en bijnierproblemen, groei en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen.

Verwijzing naar een (kinder-)endocrinoloog is aangewezen in geval van:

Schildklier-aandoeningen
* onderzoek en behandeling van hyperthyreoidie (te snel werkende schildklier)
* onderzoek en behandeling van hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier) en hiermee samenhangende aandoeningen zoals vitB12 gebrek
* onderzoek en behandeling vanwege oogafwijkingen ten gevolge van een schildklierafwijking, in samenwerking met een oogarts
* onbegrepen afwijkingen van schildklierhormoonwaarden, veranderingen in schildkliervorm en/of -grootte (bv. struma)
* onderzoek, punctie, en behandeling van schildklier knobbels (nodi)
* schildkliercarcinoom
* subacute thyreoiditis, of een pijnlijke of vergrote schildklier

Hypofyse en bijnier aandoeningen
* hypofyse en hypothalamus tumoren
* ziekte van Cushing, acromegalie, hyperprolactinemie en andere aandoeningen van de hypofyse en hypothalamus functie
* verminderde hypofyse functie (hypopituitarisme), bv na bestraling
* groeihormoon gebrek 
* diabetes insipidus en SIADH
* electrolyt stoornissen
* bijniertumoren, inclusief feochromocytoom, adenoom, carcinoom, en de syndromen van Cushing en Conn
* ziekte van Addison
* bijniersuppressie ten gevolge van langdurig steroid gebruik, inclusief perioperatieve begeleiding tijdens chronisch steroid gebruik
* endocriene hypertensie
* ectopische hormoonsecretie

Osteoporose en metabole botziekten
* onderzoek en behandeling van osteoporose, inclusief steroid-geinduceerde osteopenie
* stoornissen van de calcium huishouding, inclusief hyper- en hypoparathyreoidie, en nierstenen
* stoornissen van het vitamine D metabolisme, inclusief osteomalacie
* ziekte van Paget van het bot
* andere metabole botziekten, zoals osteogenesis imperfecta en osteopetrose

Groei en gonadale afwijkingen
* versnelde of abnormale groeisnelheid, groeistoornissen
* vertraagde of te vroege puberteit
* sexuele ambiguiteit
* galactorroe
* hormonaal veroorzaakte menstruatie stoornissen
* congenitale bijnierhyperplasie, hirsutisme en virilisatie
* gynecomastie

Diabetes
routine controle van personen met type 1 diabetes, iedere 3 tot 4 maanden, en meer complexe vormen van type 2 diabetes, iedere 3 tot 6 maanden

Eerdere of meer frequente poliklinische follow-up bij:
* instellen van behandeling met insuline
* onvoldoende diabetes regulatie, met HbA1c > 2% boven de bovenste grenswaarde van normaal
onstabiele diabetes regulatie, gekarakteriseerd door frequente of ernstige hypoglycemieen, of  hyperglycemische ontregeling
* diabetische ketoacidose
* hyperosmolair nonketotische ontregeling
* complicaties ten gevolge van diabetes, zoals (micro)albuminurie, pijnlijke neuropathie, autonome neuropathie en/of retinopathie, voetproblematiek
* vrouwen met diabetes, die zwanger zijn of zwanger willen worden
* vrouwen, die een zwangerschapsdiabetes ontwikkelen
* personen met diabetes mellitus, die intensieve insuline behandeling wensen
* personen die geschikt en gemotiveerd zijn om behandeld te worden met continue subcutane insuline infusie met behulp van een pompje, of continue glucose monitoring met behulp van een sensor
* personen met bijzondere vormen van diabetes zoals MODY of MIDD
* perioperatieve begeleiding van personen met diabetes
* personen met diabetes en andere (meervoudige) co-morbiditeit

Personen met diabetes kunnen het beste via een team benadering worden begeleid, waarbij het team naast de endocrinoloog tenminste een diabetesverpleegkundige en een dietist omvat, bij voorkeur ook een podotherapeut en een psycholoog.

Lipid en voedings aandoeningen
* hypercholesterolemie / hyperlipidemie, primair familiair of secundair
* morbide obesitas
* hormonale complicaties geassocieerd met eet- en voedingsstoornissen, inclusief anorexia nervosa
* onderzoek en behandeling van hypoglycemie

Aangeboren stofwisselingsstoornissen

 

Soms is het ook een algemeen internist of een internist vasculaire geneeskunde die in een bepaald ziekenhuis zich bekwaamd heeft in één van bovenstaande aandoeningen, zoals diabetes en verhoogd cholesterol gehalte. Meestal staat dit op de website van het betreffende ziekenhuis vermeld.
Wanneer u vanwege een van deze problemen naar een polikliniek verwezen wordt, informeer dan of u werkelijk een afspraak bij een expert zoals een internist-endocrinoloog heeft gekregen, of bij een arts die wordt gesuperviseerd door een endocrinoloog. U koopt immers ook geen brood bij de slager !? In veel gevallen wordt de behandeling aangeboden door een team van experts, bv bij hypofyse-aandoeningen is nauwe samenwerking met een neurochirurg, radioloog, oogarts, radiotherapeut noodzakelijk.

 

LM: Oct 9,2015

 

Laatst gewijzigd: 
zaterdag, 10 oktober, 2015 - 21:00