Harmoniseren functietesten

20 februari 2020
Harmoniseren functietesten

Zoals u weet wordt er hard gewerkt aan het harmoniseren van functietesten binnen Nederland. De eerste fase van deze harmonisatie betreft het opstellen van landelijke protocollen. Klinisch chemici, internisten en kinderartsen hebben de afgelopen jaren protocollen verzameld en getoetst aan de literatuur en vervolgens gezamenlijk een geharmoniseerd protocol opgesteld. Deze protocollen zijn gereviewed door experts uit het veld. De volgende fases betreft het standaardiseren van de analyses in het laboratorium en uiteindelijk de referentie/afkapwaarden voor interpretatie van de functietest.

Tijdens de Dutch Endocrine Meeting van vorige jaren is al veel aandacht voor het werk van de commissie Functietesten geweest. In januari 2020 konden na veel inspanningen van velen de eerste protocollen gepresenteerd worden tijdens de klinische chemie sessie op de Dutch Endocrine Meeting 2020. Mocht u dit gemist hebben, kijk voor de protocollen dan snel op de website van de NVE! De onderstaande protocollen zijn gereed. U kunt tot 31 maart 2020 nog reageren; daarna wordt de status definitief toegekend (uiteraard zullen alle protocollen periodiek gereviseerd worden). De protocollen zijn alleen zichtbaar als u ingelogd bent op de NVE-site.

Namens de commissie Functietesten,

Jacquelien Hillebrand en Esther Donga