Grensvlaksymposium 2022

7 juni 2022

dinsdag 8 november 2022 |
INSCHRIJVING GEOPEND!

Grensvlaksymposium 2022

Endocrinologie en vasculaire geneeskunde – van hetzelfde laken een pak

De internistische praktijk wordt anno 2022 sterk getekend door vergaande specialisatie op deelgebieden. Bij een patiënt met verdenking op bijnierhypertensie is de keuze tussen vasculair geneeskundige en endocrinoloog vaak arbitrair. Maar verschillen in expertise kunnen leiden tot andere accenten in diagnostiek en behandeling. Ook bij hypercortisolisme, trombose en metabole ziekten is de scheidslijn tussen endocrinologie en vasculaire geneeskunde kunstmatig. Er bestaat dan ook een grote nieuwgierigheid over en weer tussen deze deelgebieden. Zowel qua dagelijkse praktijk maar zeker ook qua wetenschappelijk onderzoek.
Het is dan ook hoog tijd om de samenwerking te versterken door de -noodzakelijke- aandacht voor elkaars vakken te waarborgen middels dit Grensvlaksymposium dat beoogt beide specialismen op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen.

Ons doel met dit Grensvlaksymposium is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak creëren en van daaruit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen opdat we anno 2022 elkaars concepten beter begrijpen.  Dit alles om uiteindelijk betere zorg voor onze patiënten te kunnen bieden.

Hoe gaan we dit doen? Het gaat op 8 november a.s. om een diepgaande dialoog tussen beide disciplines. Om deze tot zijn recht te laten komen hebben wij voor een aantal onderwerpen gekozen. Zij worden daar waar opportuun vanuit zowel endocrinologisch als vasculair geneeskundig perspectief gepresenteerd: een inspirerende uitwisseling van klinische visies en standpunten.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op de NVE Congreswebsite.